[ฮือฮา!] สภานิสิตยกทัพร่่วมงานเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2555 เข้าร่วมงานเชิดชูเกียรตินิสิต ที่กองกิจการนิสิต
จัดขึ้นเพื่อเชิดชูนักกิจกรรม นักกีฬาผู้ที่ทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 มีนาคม 2555 โดยสภานิสิต
ได้รับรางวัลองค์กรที่ทำกิจกรรมดีเด่น รวมไปถึงมีบุคลากรจากสภานิสิิต ได้รับโล่รางวัลนิสิตผู้เสียสละให้กับงานกิจกรรมในมหาวิทยาลัยได้แก่ นางสาวญาดา เปสลาพันธ์ , นางสาวกุลธิดา เพชรประพันธ์ นั่นเอง