[บุกเยือน] สภานิสิต เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภานิสิต 5 เทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7

[บุกเยือน] สภานิสิต เข้าร่วมโครงการสัมมนาสภานิสิต 5 เทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7

486137_10151501364884054_1608152367_n

11 – 15 มี.ค. ที่ผ่านมา คณะกรรมการ สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2555 และ ปีการศึกษา 2556 นำโดย นายสุภฤกษ์ กิจวาส หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต , นายวกุล นาถไพบูลย์ ประธานสภานิสิต ปีการศึกษา 2555 และ นายอธิป วงษ์เทียน รองประธานสภานิสิตคนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  เข้าร่วมงานสัมมนาสภานิสิต 5 เทาสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาครั้งนี้  โดยการสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การนำเสนอและแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินงานกิจกรรมของนิสิตแต่ละมหาวิทยาลัยในเครือเทา – งามสัมพันธ์ โดยการสัมมนาสภานิสิต 5 เทาสัมพันธ์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นมา โดยมีการจัดโครงการครั้งแรก มีเจ้าภาพร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ มหาวิทยาลัยบูรพา  และดำเนินการจัดสืบเนื่องมาจนปัจจุบัน