[กองกิจการนิสิต] ขอเชิญผู้นำองค์กรนิสิตเข้าร่วมสัมมนา

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดจัดโครงการสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิต เพื่อจัดทำแผนดำเนินโครงการ / กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556 และเข้าร่วมโครงการสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา 3 มหาวิทยาลัย (ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี) ตั้งแต่วันที่ 25 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์สปา จ.สระบุรี และ ไร่อรุณวิทย์ รีสอร์ท ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยผู้นำองค์กรนิสิตที่แจ้งความจำนงว่าจะไปร่วมโครงการ ให้ขึ้นรถในวันที่ 25 มีนาคม จะมีรถออกจากประสานมิตรเวลา 06.30 น. และออกจากองครักษ์ 07.15 น. แต่งกายด้วยชุดนิสิตให้เรียบร้อย

โดยสิ่งที่จะต้องเตรียมมาด้วยเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม

1. แผนการจัดโครงการ/กิจกรรมปี 2556
2. แผนการใช้สนามกีฬา ปี 2556
3. ชุดสุภาพเรียบร้อย
4. วันที่ 25 มีนาคม 2556ใส่ชุดนิสิต