ชี้แจงเรื่อง ที่จอดรถ (สำหรับนิสิต) มศว ประสานมิตร

ชี้แจงเรื่องที่จอดรถ มศว ประสานมิตร 

เปลี่ยนจากการซื้อบัตรจอดรถทีละใบ เดิมใบละ 50 บาท เป็นการซื้อแบบรายเดือน

รายละเอียดคือซื้อครั้งละ 20 ใบ ราคา 900 บาท โดยการซื้อให้นำสำเนาบัตรนิสิตและสำเนาทะเบียนรถไปซื้อที่โต๊ะลงทะเบียนจุดเดิม ทุกวันที่ 28, 29, และ 30 ของทุกเดือน และหากใช้ไม่หมดจะคืนเป็นเงินสด

งานรักษาสิทธิประโยชน์และรับฟังความคิดเห็น
สภานิสิต มศว