แก้ปัญหา ร้านสะดวกซื้อหายไปไหน

ร้านสะดวกซื้อหายไปไหน?

ร้านสะดวกซื้อหายไปไหน


หลังจากที่มีเสียงบ่นที่หนาหูของเหล่านิสิตในการใช้ชีวิตในหอพัก ทางสภานิสิตได้ไปหาคำตอบมาแจ้ง แถลงไข เพื่อให้ทราบดังนี้
ที่ผ่านมาร้านค้าสะดวกซื้อดังกล่าว ประพฤติในสิ่งที่ไม่ชอบ ทำผิดกฎระเบียบ ไม่สามารถควบคุมราคาได้

รองอธิการบดีฝ่าย มศว องครักษ์ จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหานี้โดยนำร้านเซเว่นอีเลเว่น (7–11) และ ร้าน coffe and bakery เข้ามาตั้งแทนที่ ขณะนี้อยู่ในช่วงดำเนินการของทางร้านทั้งสอง คาดการว่า ร้านเบเกอรี่จะเสร็จสิ้นก่อน เนื่องจากร้าน 7-11 มีระบบมาตรฐานการจัดสร้างจึงต้องใช้เวลา

ทางหอพักได้เห็นถึงปัญหาและความยากลำบากของนิสิต ด้วยการซื้อของใช้ที่จำเป็นมาจำหน่ายให้นิสิตที่หน้าเคาน์เตอร์ รปภ. แต่ละหอพัก เช่น ผ้าอนามัย น้ำดื่ม อาหารแห้ง ขนมขบเคี้ยวเล็กน้อย เพื่อบรรเทาปัญหาระหว่างรอร้านค้าทั้งสอง

สาเหตุที่เป็น 7-11 ทางหอพักได้ให้เหตุผลว่า “ร้าน 7-11 เป็นร้านที่มีมาตราฐานสากล เป็นที่ยอมรับทั่วโลก และยังมีสินค้าหมุนเวียนตลอด ทำให้น้องๆนิสิตได้สินค้าที่สดและใหม่ อย่างแน่นอน”

ทั้งนี้สภานิสิต ต้องขอขอบพระคุณผู้อำนวยการหอพัก และบุคลากรหอพัก ที่กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และได้ไขข้อสงสัยให้แก่นิสิตค่ะ

ฝ่ายรักษาสิทธิประโยชน์และรับฟังความคิดเห็น
สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ