[สภานิสิต] ประกาศเรื่องรับงดโครงการก่อนสอบปลายภาค

Untitled-1

สภานิสิตของดรับพิจารณาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556
เนื่องจากในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556

เป็นวันสอบปลายภาคการศึกษา

จึงของดรับโครงการก่อน 2 สัปดาห์ก่อนสอบ เพื่อให้องค์กรนิสิตพักการทำกิจกรรม
และเตรียมตัวสอบปลายภาคได้อย่างเต็มที่

[wpdm_file id=5 ]