ติดต่อเรา

Social Network สภานิสิต

Facebook Fan Page

Google Plus Page


Instagram: @StudentCouncilSWU

ติดต่อสภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

psm
ศูนย์ประสานมิตร (ศูนย์หลัก)
- ห้องสภานิสิต อาคารกิจกรรมนิสิต (ตรงข้ามกับหอสมุด ใกล้กับอาคารสำนักทดสอบทางจิตวิทยา) 114 ซอย สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
okr
ศูนย์องครักษ์ (ศูนย์ย่อย)
- ห้องสภานิสิต (ระหว่างศูนย์สุขภาพนิสิต และ สโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมฯ) อาคารเรียนรวม ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Leave a Reply