เรื่องร้องเรียน

สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยินดีรับเรื่องร้องเรียนต่างๆภายในมหาวิทยาลัยและบริเวณโดยรอบที่ส่งผลต่อบุคลากร โดยจะมีการเก็บข้อมูลเพื่อติดตาม ประสานงานและแก้ไขอย่างเร็วที่สุด ซึ่งมีช่องทางการร้องเรียน ดังนี้

-ห้องสภานิสิต โดยจะมีแบบฟอร์มร้องเรียนอยู่ สามารถกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งได้ในทันที
หมายเหตุ การใช้กระดาษสีร้องเรียน
สีแดง ปัญหาที่อาจก่อให้เกิดคดีทางอาญาและแพ่งได้ เช่น ขู่ กรรโชก ขโมย การรับน้องประชุมเชียร์
สีส้ม ปัญหาสถานที่ สาธารณูปโภคต่าง ๆ
สีเขียว ปัญหาเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการในสถานที่ต่างๆ ปัญหาที่เคยแจ้งแล้วแต่ไม่ได้การตอบกลับ ปัญหาของคณะ/สำนักวิชา/วิทยาลัย ปัญหาที่มีผลกระทบต่อคนส่วนน้อย ข้อเสนอแนะของงานต่างๆที่ได้จัดโครงการขึ้น แต่อาจไม่ได้เสนอตอนทำแบบประเมิน
-แบบฟอร์มออนไลน์ โดยสามารถส่งเรื่องร้องเรียนได้จากด้านล่าง

หากต้องการส่งเรื่องร้องเรียน โปรดส่งที่นี่ >> ส่งเรื่องร้องเรียน (ทางระบบจะแสดงข้อมูลที่ได้รับแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง ท่านสามารถติดตามการดำเนินงานได้จากข้อมูลด้านล่างหรือที่ https://goo.gl/sQKoK5)

องครักษ์

ประสานมิตร

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัด สระแก้ว

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัด ตาก

สภานิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Leave a Reply